PSV Nieuw Leven is de paardensportvereniging van Oosterwolde (FR.) e.o. en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS).

Doel van de vereniging

  • Het geven of doen geven van rijlessen;
  • Het aanbrengen en in stand houden van de benodigde voorzieningen;
  • Het bevorderen of doen bevorderen van de paardensport;
  • Het houden of doen houden van wedstrijden;
  • Andere passende middelen.

Eisen van lidmaatschap

Het onderschrijven van de doelstelling van de vereniging;Naleven van de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging en de door de vereniging genomen besluiten;Betalen van contributie via automatisch incasso.

Beëindiging lidmaatschap

Door schriftelijke opzegging voor 1 november van het lopende jaar, met inachtneming van de twee maanden opzegtermijn;Door opzegging van het bestuur, wanneer een lid niet meer aan de eisen van lidmaatschap voldoet;Door overlijden van het lid.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, te weten: voorzitter, penningmeester en secretaris.

Leden

Lessende leden van 16 jaar en ouder;Clubleden, niet lessende/ondersteunende leden;Jeugdleden: leden tot 16 jaar;‘Ponyouders’: ouders van jeugdleden;